Alex de Groot

(Voorzitter) Mijn achtergrond Ik woon al ruim 30 jaar met veel plezier in Haarlem. Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als fysisch-chemicus en gepromoveerd in de biofysica. …

Pauline Veldkamp

Na jaren in het sociaal domein gewerkt te hebben – aanvankelijk als maatschappelijk werker en later als beleidsadviseur bij verschillende gemeenten – heb ik een redelijk groot …

Tineke Tjalma

In mijn werkzame leven heb ik me altijd ingezet voor het versterken van onderwijs- en ontwikkelingskansen voor kinderen. Een effectieve verbinding en samenwerking tussen onderwijs …