Werk, inkomen, schulden & armoede

Voor ieder aandachtsgebied is een aparte werkgroep ingesteld (zie Werkwijze).

Bij de werkgroep ‘Werk, inkomen, schulden en armoede’ staat alles rondom werk en inkomen van inwoners centraal. Met name daar waar men in armoede leeft of schulden heeft. Want een financieel probleem leidt vaak weer tot andere problemen. Actueel is de ‘energiearmoede’: de hoge energiekosten die voor veel mensen niet of nauwelijks zijn op te brengen. De werkgroep volgt en adviseert over de regelingen die de gemeente treft om deze inwoners te ondersteunen en over hoe de gemeente iedereen die recht heeft op financiële tegemoetkomingen, zoals energietoeslagen of de HaarlemPas kan bereiken. 
Ook denkt de werkgroep mee met de gemeente en adviseert over bijvoorbeeld vroeg signalering van schulden, snel en efficiënt schulden regelen en het voorkomen van financieel misbruik van ouderen.

Participatieraad Haarlem