Participatieraad Haarlem zoekt nieuwe leden

In Haarlem maken we mét elkaar de stad. Wilt u meedenken en het college en de gemeenteraad van Haarlem adviseren over het sociale beleid?

Wat is de rol van de Participatieraad?

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en adviseert het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over het sociale beleid op gebieden zoals: zorg, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, werk, inkomen, schulden, participatie, diversiteit, wonen, jeugd, onderwijs en sport. Kortom onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken krijgt.

Hoe ziet de Participatieraad eruit?

De Participatieraad bestaat uit 15 betrokken Haarlemmers en een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel wil zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de Haarlemse samenleving en heeft daarom graag leden van jong tot oud, met verschillende opleidingen en culturele achtergronden, met en zonder beperking, al dan niet met een migratieachtergrond.

Wie zoeken wij?

  • U bent inwoner van de Gemeente Haarlem
  • U voelt zich betrokken bij wat er in Haarlem gebeurt en wil graag meedenken hoe in Haarlem de inwoners nog beter tot hun recht kunnen komen en nog beter kunnen meedoen
  • U beschikt over een actief netwerk in de Haarlemse samenleving en/of u heeft relevante kennis of ervaring op één of meerdere van de bovengenoemde terreinen
  • De leden zijn op persoonlijke titel lid van de Participatieraad
  • U kunt en bent ook bereid om er voldoende tijd in te steken. In de praktijk betekent dit: 10 x per jaar een avondvergadering met de hele Participatieraad en ongeveer 1x per maand een vergadering van een werkgroep. Daarnaast kan er tussentijds overleg plaatsvinden en zijn er af en toe werkbezoeken
  • U heeft de intentie om tenminste één termijn van vier jaar vol te maken.

Vergoeding

De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding conform de in de gemeente Haarlem geldende vacatieregeling (€ 141,47 per vergadering voor maximaal 10 vergaderingen per jaar).

Procedure

Belangstellenden wordt gevraagd om vóór 15 mei 2023 een brief of mail te sturen met daarin: de motivatie om deel te nemen aan de Participatieraad en een korte beschrijving van kennis en/of ervaring die waardevol kan zijn voor de Participatieraad.

U kunt uw brief richten aan: Sollicitatiecommissie Participatieraad t.a.v. Ingrid van Tienhoven
en per e-mail sturen aan: participatieraad@haarlem.nl.

Informatie

Meer informatie over de Participatieraad kunt u vinden op deze website. Ook kunt u contact opnemen met:
Alex de Groot, voorzitter: 06-51241306
Ingrid van Tienhoven, ambtelijk secretaris: 06-28520648.

Hier vindt u de advertentie waarin we nieuwe leden vragen.

Participatieraad Haarlem