Participatieprijs 2020

In 2020 heeft de jaarlijkse Participatieprijsuitreiking niet kunnen plaatsvinden. Door het coronavirus en de maatregelen die zijn getroffen is de prijsuitreiking uitgesteld. Wij hebben daarom 31 mei 2021 vastgelegd voor de prijsuitreiking van de Participatieprijs 2020. De locatie wordt nog bekend gemaakt. 

Wat is het doel van de Participatieprijs

De jaarlijkse participatieprijs van de Participatieraad Haarlem is een prijs voor initiatieven in Haarlem, die de verbinding tussen burgers vergroot. De afgelopen periode zijn er veel burgerinitiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Het beste burgerinitiatief ontvangt een geldprijs van € 1.000 en een wisseltrofee. Deze geldprijs is bedoeld om een of meerdere groepen burgers aan te moedigen om hun activiteiten voort te zetten, uit te breiden of eventueel te verbeteren. Zie het als een stimulerings- en waarderingsprijs voor een genomen burgerinitiatief.
Alle burgers, organisaties en bedrijven die een verbindend initiatief hebben opgezet kunnen meedoen aan deze prijsvraag. 

Daarnaast wordt er ook een aanmoedigingsprijs van € 250 en een publieksprijs van € 250 uitgereikt.

De inzendingen

 1. Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland
 2. Stichting Ontmoet Elkaar/De Eethut Thuis
 3. Support for life
 4. Coronahulp Haarlem “Klaar staan voor elkaar”
 5. Sude Zorg
 6. Superles/Haarlem Home Base
 7. Creatieve Muggen
 8. CityShapers
 9. Kunstnest
 10. SUPmission
 11. De Sterrentuin
 12. Haarlemse Verbinders
 13. Indische Buurttuin

Beoordeling initiatieven

De ingediende burgerinitiatieven worden beoordeeld door een jury bestaand uit:
–   drie leden van de Participatieraad
–   twee mensen van buiten de Participatieraad.

Prijsuitreiking

De prijs wordt uitgereikt op 31 mei 2021.

De trofeeën worden mede mogelijk gemaakt door 3D Orbit

Berichtenarchief