Werkwijze

De Participatieraad vergadert één keer per maand in zijn geheel. Deze plenaire vergaderingen vinden plaats op het stadhuis, op de eerste dinsdag van de maand. In januari, mei en december is de vergadering op de tweede dinsdag van de maand (in verband met feestdagen). In juli en augustus zijn er geen vergaderingen. 

Deze vergaderingen zijn openbaar, u kunt altijd plaats nemen op de publieke tribune.

De Participatieraad werkt verder met vier vaste werkgroepen. Het doel hiervan is om met meer diepgang en vanuit deskundige teams over de verschillende onderwerpen binnen het sociale domein te signaleren en adviseren. 

De werkgroepen zijn:

De meeste leden nemen aan twee werkgroepen deel. De werkgroepen komen eens in de zes weken bij elkaar. Zij nodigen regelmatig  ambtenaren of externen uit, die een toelichting geven op een bepaald onderwerp en waarmee zij in gesprek gaan. De werkgroepen brengen de informatie weer in tijdens de maandelijkse plenaire vergadering. 

Als het gemeentebestuur ons advies vraagt over bepaald beleid, zoeken wij contact met vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de inwoners over wie dat beleid gaat. We leggen ook werkbezoeken af. Bij sommige belangrijke beleidsontwikkelingen of -wijzigingen organiseren wij bijeenkomsten, waar wij de mening van bij dit beleid betrokken inwoners vragen.

We nodigen u ook uit om direct contact met ons te zoeken. Dat kan via deze websitee-mail of telefoon (zie de contactpagina).

Participatieraad Haarlem