Wat is de Participatieraad

Rol

De Participatieraad Haarlem adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein. Het gemeentebestuur bestaat uit het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Haarlem.

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan en staat los van de gemeente. De raad bestaat uit vijftien betrokken Haarlemse burgers en een voorzitter. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de raad. Het college benoemt de leden en voorzitter, na een openbare sollicitatie- en selectieprocedure. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging met een (aansluitende) periode van nog eens vier jaar.

Functie  

De Participatieraad wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de uitvoering van het sociale beleid van de gemeente Haarlem. Het doel is een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, kansen krijgt en mee kan doen.

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat het beleid aandacht heeft voor alle inwoners. Als Participatieraad bekijken wij het beleid door de ogen van de inwoner. Het kan zijn dat beleid niet duidelijk is, of dat er onvoldoende aandacht is voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarover geven we de gemeente dan advies. 

De onderwerpen waar de Participatieraad zich mee bezig houdt zijn: zorg, welzijn, werk, inkomen, schulden, armoede, participatie in en diversiteit van de Haarlems samenleving, wonen, jeugd, onderwijs en sport. Onderwerpen waar elke Haarlemmer wel eens mee te maken heeft of krijgt. Meer informatie over de aandachtsgebieden van de Participatieraad vindt u hier.

Ook organiseert de Participatieraad jaarlijks de uitreiking van de Participatieprijs.

De rol en functie van de Participatieraad zijn officieel vastgelegd in een gemeentelijke verordening:  Verordening Participatieraad gemeente Haarlem

Participatieraad Haarlem