Zorg & welzijn

Voor ieder aandachtsgebied is een aparte werkgroep ingesteld (zie Werkwijze).

De werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ richt zich op alle aspecten van de zorg voor en het welzijn van inwoners.  Zoals gezondheid, eenzaamheid van ouderen, vrouwenopvang, beschermd wonen  en de uitvoering van huishoudelijke ondersteuning. In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) staat de landelijke regelgeving van al deze onderwerpen beschreven. De gemeente stelt vervolgens weer de uitvoeringsregels op. De werkgroep volgt dit beleid en de evaluaties bij de inwoners die gebruik maken van de regelingen op de voet. Actueel is de invoering van ‘Gewoon in de Wijk’ vanaf januari 2023. Het doel hiervan is voorzieningen laagdrempeliger en bereikbaarder te maken voor inwoners, door ze in de wijk te plaatsen, in plaats van op centrale plaatsen in de stad. Hiervoor werken een aantal zorg- en welzijnsorganisaties samen onder de naam Buurts. De werkgroep volgt dit veranderingsproces nauwlettend, samen met de andere werkgroepen van de Participatieraad.

Participatieraad Haarlem