Contact

Participatieraad Haarlem
t.a.v. Ingrid van Tienhoven, secretaris
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoon: 06-28520648
Internet: participatieraadhaarlem.nl
E-mail: participatieraad@haarlem.nl

Participatieraad Haarlem heeft uw inbreng nodig. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken. Of deze signalen kunnen een reden zijn voor de Participatieraad om een ongevraagd advies uit te brengen aan de Raad. U kunt uw verhaal altijd mailen aan participatieraad@haarlem.nl.