Jeugd, onderwijs & sport

Voor ieder aandachtsgebied is een aparte werkgroep ingesteld (zie Werkwijze).

De werkgroep ‘Jeugd, onderwijs en sport’ richt zich op jeugdbeleid, onderwijs(kansen) en de mogelijkheden voor sport en bewegen in onze gemeente. De ‘kinderarmoede’ is bijvoorbeeld een grote zorg. Er zijn veel regelingen en veel organisaties mee bezig, maar toch krijgt niet iedereen die het nodig heeft de juiste ondersteuning. In Haarlem is nu een ‘alliantie kinderarmoede’ van vele partijen actief. Deze alliantie werkt aan een betere samenwerking. De werkgroep blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op dit terrein.
De wijze waarop de jeugdhulp in de regio Zuid-Kennemerland plaatsvindt gaat veranderen en ook dit proces volgt de werkgroep op de voet. 
Aandachtspunten gericht op ‘onderwijs’ zijn: schooluitval, leerplicht en gelijke onderwijskansen. Wat zijn oorzaken, wat kan de gemeente verbeteren? 
En hetzelfde geldt voor het onderwerp ‘Sport, bewegen en een gezonde leefstijl voor alle inwoners’ als punt van aandacht voor deze werkgroep.

Participatieraad Haarlem