Agenda

De vergaderingen van de Participatieraad vinden plaats op het stadhuis op de eerste dinsdagavond van de maand. In januari, mei en december is de vergadering op de tweede dinsdag van de maand (in verband met feestdagen). In juli en augustus zijn er geen vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt altijd plaats nemen op de publieke tribune. De vergaderingen  zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Vergaderschema 2023

Dinsdag 10 januari 2023
Dinsdag 7 februari 2023
Dinsdag 7 maart 2023
Dinsdag 4 april 2023
Dinsdag 9 mei 2023
Dinsdag 6 juni 2023
Dinsdag 5 september 2023
Dinsdag 3 oktober 2023
Dinsdag 7 november 2023
Dinsdag 12 december 2023

Een week van te voren kunt u hier de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de Participatieraad downloaden. Hier vindt u ook de eerdere agenda’s.

Participatieraad Haarlem