Participatie, diversiteit & wonen

Voor ieder aandachtsgebied is een aparte werkgroep ingesteld (zie Werkwijze).

De werkgroep ‘Participatie, diversiteit en wonen’ houdt zich bezig met het toetsen van beleid om iedereen mee te kunnen laten doen aan de samenleving. De werkgroep besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan de wijze waarop de ondersteuning van en hulp aan vluchtelingen, statushouders en ontheemden in Haarlem plaatsvindt. En wat er beter kan! 
De werkgroep volgt ook de ontwikkeling waarbij inwoners meer inspraak en zeggenschap krijgen over onderwerpen, waar voorheen alleen de gemeente het voor het zeggen had. Meer bewonersparticipatie dus, bijvoorbeeld door het instellen van een ‘burgerberaad’. En het beleid van de gemeente gericht op ‘Haarlem toegankelijke stad’ volgt de werkgroep op de voet!

Participatieraad Haarlem