Participatieraad gemeente Haarlem

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het brede sociaal culturele domein van Haarlem. Dus gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Haarlem op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving. Kortom de onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Maar niet iedereen kan daar zelfstandig zijn weg in vinden. De één veel beter en de ander kan dat helemaal niet. De gemeente heeft de taak er voor te zorgen dat iedereen in het beleid tot zijn recht komt, maar vooral degenen voor wie het moeilijk is daar de weg in te vinden hebben extra aandacht nodig. De Participatieraad is onafhankelijk en bekijkt het beleid door de ogen van de burger en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op de eerder genoemde terreinen. Wij werken op die manier als een soort waakhond.

Wat doen wij

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college B&W op het brede sociale culturele domein van Haarlem.
Lees meer >>

Wie zijn wij

Een dwarsdoorsnede van de Haarlemse burger die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Haarlemse gemeenteraad.
Lees meer >>