Welkom op de website van Participatieraad Haarlem

Wat is de Participatieraad

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het sociaal culturele domein van Haarlem. Het advies is dus gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Haarlem op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving. Kortom, onderwerpen waar elke Haarlemmer wel eens mee te maken heeft.

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat in het beleid dat ze maken er aandacht is voor alle inwoners. Extra aandacht is nodig voor personen die die het moeilijk vinden zelf hun weg te vinden in zaken die ze bij de gemeente moeten regelen. Als Participatieraad staan wij los van de gemeente. Wij bekijken het beleid door de ogen van de burger. Als wij zien dat beleid niet duidelijk is, of onvoldoende aandacht heeft voor mensen die hun weg niet zelf kunnen vinden, geven we de gemeente advies hoe het wel kan. Eigenlijk werken wij als een soort waakhond.

Wat doen wij

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college B&W op het brede sociale culturele domein van Haarlem. Lees meer

Wie zijn wij

Participeren is een ander woord voor actief deelnemen in de samenleving. In de Participatieraad zitten allemaal Haarlemmers. Zij zijn een dwarsdoorsnede van de Haarlemse bevolking. Lees meer