De Participatieraad Haarlem geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over de volgende aandachtsgebieden en onderwerpen:

Onze adviezen

Onze adviezen en de reacties van het gemeentebestuur.

Vergadering bijwonen?

Onze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent welkom om deze bij te wonen. Download de agenda van de eerstvolgende vergadering.

Wij horen graag van u!

De Participatieraad wil op de hoogte blijven van de ervaringen van de inwoners van Haarlem met het sociale beleid. Klik op de signaalbutton om uw inbreng aan ons door te geven.

Participatieraad Haarlem