De adviesraden van Haarlem en Zandvoort bespreken advies verbeterde aanpak cliëntervaringsonderzoek WMO

Op 11 juni jl. vond de zes wekelijkse vergadering van de werkgroep Zorg en Welzijn plaats in Zandvoort, samen met de adviesraad Zandvoort.
Twee beleidsmedewerkers van de gemeente presenteerden het advies voor een verbeterde aanpak van het Cliëntevaluatieonderzoek WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

Cliëntervaringsonderzoeken zijn input voor beleidsevaluaties en zo nodig kunnen verbeteracties ingezet worden. Daarnaast leveren ze informatie op voor het college en de gemeenteraad.
De reden voor dit advies is dat de schriftelijke vragenlijst hiervoor niet meer verplicht is en gemeenten dus veel meer vrijheid hebben om dit onderzoek naar eigen idee in te vullen.
Bijvoorbeeld de vragen meer toe te spitsen op de Haarlemse/Zandvoortse  situatie. En ook is het advies om aanvullend op de schriftelijke vragenlijst ook andere methoden te gebruiken, zoals nabellen voor meer verdieping op antwoorden.
De uitvoering zal pas in 2025 kunnen plaatsvinden, 2024 zal een overgangsjaar zijn.

We vonden de adviezen in het voorstel positief en blijven de verdere uitwerking én de uitvoering volgen.

Participatieraad Haarlem