Stand van zaken vluchtelingen was onderwerp van de vergadering van 2 april

Op dinsdagavond 2 april gaf een beleidsmedewerker van de gemeente een presentatie over de actuele situatie van Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in Haarlem. De verslagen van onze vergaderingen vindt u hier.

Behalve het vaste agendapunt, de toelichting van de vier werkgroepen, bespraken we de voorbereiding van de Participatieprijs 2024. De inschrijving hiervoor start namelijk al op 11 april a.s.!
Meer informatie vindt u vanaf 11 april op deze website.

Participatieraad Haarlem