Onze vergadering 4 juni 2024

De eerste helft van onze vergadering van dinsdagavond 4 juni j.l. was de leiding van Buurts aanwezig om ons op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Buurts is de Haarlemse coöperatie die (vanaf 1 januari 2023) zorgt dat inwoners gewoon in de wijk terecht kunnen wanneer ze ondersteuning of hulp nodig hebben. De Participatieraad volgt deze ontwikkeling op de voet.

Meer informatie over Buurts vindt u op https://www.buurts.nl/

In het gebruikelijke rondje werkgroepen brachten we elkaar weer op de hoogte van waar iedere werkgroep mee bezig is. Meer informatie volgt later in het verslag van de vergadering.

Tot slot bespraken we de onderwerpen voor de komende vergaderingen, na de zomervakantie. Onderwerpen zijn onder andere ‘het proces voorafgaand aan een advies tot na het uitbrengen ervan’ en ‘hoe schrijf je een goed advies’. Onze volgende vergadering is na de zomervakantie: op 3 september.

De volledige verslagen van onze vergaderingen vindt u hier.

De Participatieraad wenst u een fijne zomer!

Participatieraad Haarlem