Toelichting op HaarlemPas

De werkgroep Werk, Inkomen, Schulden en Armoede (WISA) kreeg afgelopen woensdagavond 17 april jl. een toelichting op de HaarlemPas. De beleidsmedewerker van de gemeente voor het sociaal domein gaf deze toelichting. Er was ook een lid van de adviesraad Zandvoort aanwezig.  De gemeente evalueert het beleid voor mensen met een laag inkomen en de werkgroep wilde daar graag meer van weten. En had ook nog wat suggesties voor de HaarlemPas. 

Inwoners van Haarlem met laag inkomen hebben recht op de HaarlemPas. Hiermee kunnen zij allerlei kortingen krijgen, bijvoorbeeld op sporten, winkels en musea. Haarlemmers met een bijstandsuitkering of schuldhulpverlening krijgen de pas automatisch. Andere Haarlemmers met een laag inkomen moeten hem zelf aanvragen. De gemeente doet veel aan publiciteit hierover, maar het is de vraag of ze daarmee iedereen die er recht op heeft ook bereikt. De werkgroep gaat zich verder verdiepen in de uitkomsten van de evaluatie en zo nodig een advies uitbrengen!

Meer informatie over de HaarlemPas vindt u hier.

Participatieraad Haarlem