Actieprogramma Wonen en Zorg onderwerp op de vergadering van 5 maart 

Op de afgelopen maartvergadering kregen we van een beleidsmedewerker van de gemeente een toelichting op het ‘Actieprogramma Wonen en Zorg’. Dit gaat over hoe mensen met een psychische kwetsbaarheid, kwetsbare jeugd en jongeren en ouderen met (op termijn) behoefte aan zorg en ondersteuning zo thuis mogelijk in Haarlem kunnen wonen. Dit actieprogramma zal eind 2024 klaar zijn.

De vier werkgroepen gaven weer een korte samenvatting van waar zij mee bezig zijn, zoals het Burgerberaad CO2, de Haarlem Pas en de inkoop intensieve jeugdzorg. 

Ook vervolgden we de bespreking van de aanpak van onze online communicatie.

Het verslag van de vergadering vindt u hier.

Participatieraad Haarlem