College gemeente Haarlem reageert positief op ongevraagd advies over voorkomen van financieel misbruik van ouderen

De Participatieraad bracht op 24 mei 2023 een ongevraagd advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders over het onderwerp ‘Financieel misbruik ouderen’. Dit komt namelijk veel vaker voor dan men denkt en we kunnen er veel meer aan doen om het te voorkomen dan nu het geval is.  

Aan dit advies ging een netwerkbijeenkomst vooraf met vertegenwoordigers van verschillende organisaties die te maken hebben met deze vorm van misbruik van ouderen. Zoals woningbouwverenigingen, het notariaat, ouderenvakbonden, opvang- en schuldhulpverleningsorganisaties, zorgorganisaties, sociale wijkteams, de politie, de gemeente en Veilig Thuis. 

Op 26 september jl. ontvingen wij de reactie. Het college heeft zich verdiept in het onderwerp en neemt een aantal van onze aanbevelingen over. 

Zoals ons advies om te onderzoeken of een alliantie ‘’Veilig Financieel Ouder worden’ door de gemeente gestimuleerd kan worden. Het college gaat de toegevoegde waarde en mogelijkheden van een alliantie van private en publieke partijen onderzoeken, als middel om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. En daar zijn wij erg blij mee!

Eind 2e kwartaal 2024 verwacht het college ons te kunnen informeren over de stand van zaken.

Het advies en de reactie van het college kunt u vinden op onze website klik hier
Of klik rechtstreeks naar de documenten:
Het advies: klik hier
De reactie van het college: klik hier

Op 6 oktober jl. publiceerde het Haarlems Dagblad een artikel over deze reactie en het voornemen van de gemeente meer te doen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. 

Dit artikel vindt u hier: Haarlemse ouderen krijgen betere bescherming tegen financieel misbruik. ’We moeten prioriteiten stellen met elkaar’

Of lees het artikel hier als pdf: klik hier

Participatieraad Haarlem