Voorlichting van de ‘Blijf Groep’ Noord-Holland

Een aantal leden van de Participatieraad kregen 15 februari een voorlichting over de opvang bij huiselijk geweld. De verantwoordelijke beleidsmedewerker van de gemeente en de Regiomanager Noord-Holland van Blijf Groep (voorheen Blijf van mijn lijf) verzorgden deze voorlichting.

Haarlem werkt voor de opvang bij huiselijk geweld nauw samen met Alkmaar en Zaanstad. Er zijn verschillende mogelijkheden voor vrouwenopvang, zoals noodopvang voor de eerste paar dagen en crisisopvang, die 6 weken kan duren. Ook zijn begeleid wonen en ambulante hulpverlening thuis mogelijk.
Vroeger hield men de plaats van het ‘blijf van mijn lijf huis’ geheim. Tegenwoordig proberen de hulpverleners een open gesprek te voeren met de betrokkenen, soms wel met extra veiligheidsmaatregelen. En zij ervaren dat dit betere resultaten oplevert. “Geheim maakt niet veilig”, aldus de medewerker van Blijf Groep. ”Ons motto is: veiligheid maak je samen.”
De plekken voor vrouwenopvang in de regio Kennemerland voldoen al langere tijd niet meer aan de huidige eisen van de gemeente en Blijf Groep voor het bieden van goede opvang en begeleiding.
Zij hopen dan ook dat de bouw van de nieuwe opvanglocatie in Haarlem snel van start gaat!

Participatieraad Haarlem