Van wijkraad naar wijkplatform: de stand van zaken 

De gemeente Haarlem wil van wijk’raden’ naar wijk’platforms’. Een onderwerp waarin de werkgroep Participatie, Diversiteit en Wonen (PDW) bijzonder geïnteresseerd is! 
Wat is het doel hiervan? Wat is eigenlijk het verschil? Hoe verloopt dit proces nu? En hoe ziet de planning eruit?
Op 14 juni ‘s avonds ontving de werkgroep de verantwoordelijke beleidsmedewerker van de gemeente in Buurtcentrum de Stookkamer. Hieronder leest u een samenvatting van haar toelichting en de discussie. 

Wijkraden richten zich nu onder andere op belangbehartiging van de wijk naar de gemeente. Dat is niet meer de functie van wijkplatforms. In de visie van de gemeente kan een wijkplatform niet voor alle burgers praten, want iedere burger is anders. Het doel van een wijkplatform is meer gericht op betrokkenheid van meer verschillende mensen, partijen en doelgroepen uit die wijk. Een ‘kerngroep’ blijft het vaste onderdeel van het platform, daaromheen kunnen allerlei andere mensen actief zijn, eenmalig of juist structureel. Meer dynamiek in de wijk en meer betrokkenheid van de bewoners dus. Geen vergadercultuur, maar ruimte voor initiatieven en diversiteit. 

De afgelopen maanden kwam in bijeenkomsten van de gemeente met de wijkraden en andere betrokken partijen duidelijk naar voren dat men in ieder geval het goede moet behouden. Bijvoorbeeld dat bestaande wijkraden eigenlijk vaak al zo’n platform zijn, of gemakkelijk kunnen vormen. Er zijn ook zorgen bij actieve bewoners over de voor hen nog onduidelijke toekomst. Er komt een nieuwe start: iedere wijkraad of groep bewoners die een wijkplatform wil vormen moet een ‘erkenning’ aanvragen. 

Andere vragen van de werkgroep waren: hoe bereik dan je meer inwoners, met name jongeren? En hoe weten we over bijvoorbeeld vijf jaar of de verandering die nu is ingezet een verbetering is? De gemeente stelt hier de komende periode een uitvoeringsplan voor op. Ook zullen alle inwoners van Haarlem informatie ontvangen over dit veranderingsproces. Op welke wijze is op dit moment nog niet duidelijk. De werkgroep blijft het proces in ieder geval op de voet volgen!

Participatieraad Haarlem