Participatieraad Haarlem na ‘zomerreces’ weer aan de slag!

Op dinsdagavond 5 september kwam de Participatieraad weer bij elkaar op het Stadhuis voor de eerste vergadering na de zomervakantie. En nu op volle sterkte! Na een sollicitatieronde in juni zijn de drie vacatures ingevuld. De nieuwe leden zijn: Jamal Ereduani, Rutger van den Hurk en Mike Swart (klik op de namen voor meer informatie over deze nieuwe leden).

In juni vond de vierjaarlijkse evaluatie van de Participatieraad plaats. Voor deze evaluatie beantwoordden de leden van de Participatieraad en een aantal gemeenteraadsleden en –medewerkers vragen (mondeling en/of schriftelijk), onder leiding  van een extern bureau. In de vergadering bespraken we de uitkomsten én de verbeterpunten. Hoog op de agenda voor dit nieuwe jaar staat het verbeteren van het netwerk.

De onderwerpen die verder aan de orde kwamen vindt u in de agenda.

Besloten is om geen vergaderverslagen meer in de bestaande vorm te maken, maar een besluiten- en een actielijst op te stellen. Ook deze kunt u natuurlijk na de vergadering weer op de website vinden!

De volgende vergadering is a.s. dinsdagavond 3 oktober (iedere eerste dinsdag van de maand). De Participatieraadvergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom! De agenda vindt u een paar dagen daarvoor hier.

Heeft u vragen over of suggesties voor de Participatieraad? Klik dan op de signaalbutton!

Participatieraad Haarlem