Op bezoek bij de Haarlemse Verbinders

Op 8 maart bracht één van de werkgroepen van de Participatieraad een bezoek aan de ‘Haarlemse Verbinders’ tijdens hun Algemene vergadering. De Haarlemse Verbinders bestaat uit een aantal ‘zelforganisaties’ die hun krachten gebundeld hebben. Een zelforganisatie is een groep of platform, georganiseerd rond een bepaald probleem of thema. De leden hebben zelf ook met dit thema te maken.

Het doel van de Haarlemse Verbinders is zelforganisaties ondersteunen en de kloof met andere Haarlemmers verminderen. Zij doen dit door het organiseren van allerlei activiteiten voor hun eigen achterban, waar verder iedereen welkom is! Ook organiseren zij themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen van 15 maart j.l.

Daarnaast organiseren ze inloopspreekuren voor vluchtelingen. Zij merken goed dat deze doelgroep, na één jaar door Vluchtelingenwerk begeleid te zijn, nog niet zelfstandig hun weg in de Nederlandse samenleving kan vinden (Vóór 2023 kreeg Vluchtelingenwerk twee jaar de tijd voor deze begeleiding.)

De Haarlemse Verbinders vallen sinds juli 2022 onder de koepelorganisatie VanHier . Zij pleiten voor een goede samenwerking met VanHier, waarbij zij het belangrijk vinden om eigen ideeën te kunnen uitwerken en uitvoeren. Een ander aandachtspunt is een goede afstemming van activiteiten binnen VanHier.

De werkgroep kreeg een goed beeld van het vele werk dat al deze vrijwilligers doen, met welk enthousiasme zij dat doen en wat de waarde van dit werk is voor vele inwoners van Haarlem.

Meer informatie over de Haarlemse Verbinders, bijvoorbeeld welke zelforganisaties erbij aangesloten zijn, vindt u hier.

Op de foto ziet u vertegenwoordigers van een Turkse, een Somalische en een Marokkaanse organisatie. In het midden de voorzitter, rechts van hem de secretaris en links een adviseur van de Haarlemse Verbinders.

Participatieraad Haarlem