Netwerkbijeenkomst ‘Financieel misbruik van ouderen’

Op 16 maart ‘s middags organiseerde de Participatieraad een netwerkbijeenkomst over het onderwerp ‘financieel misbruik van ouderen’. Een onderwerp waar we in Haarlem volgens de Participatieraad meer aandacht aan moeten besteden. En daarmee waren de aanwezigen het meer dan eens!

Voorafgaand aan de bijeenkomst had de Participatieraad al verschillende werkbezoeken afgelegd. Hieruit bleek dat de behoefte om meer te doen aan preventie en signalering van financieel misbruik van ouderen groot is. Het is moeilijk voor de organisaties om, als dit speelt, er de vinger achter te krijgen. En de verwachting is dat het probleem zal toenemen, omdat het aantal ouderen dat thuis blijft wonen groeit.

Er was deze middag een breed samengesteld publiek aanwezig: van zorg- en hulporganisaties en een woningbouwvereniging tot een bank, van ouderenbonden en politie tot een betrokken notaris en de gemeente. Na de opening waren er drie inleidingen: van de politie Kennemerland, Veilig Thuis en de notaris. De rode draad van deze inleidingen was: hoe groot is het probleem en wat kunnen we in het algemeen doen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen? Ook gaven de inleiders voorbeelden van financieel misbruik van ouderen uit de eigen praktijk.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst kreeg een aantal van de deelnemers het verzoek om enkele vragen te beantwoorden over financieel misbruik van ouderen. De Participatieraad gaf een toelichting op de input die zij daarop ontving. 

Vervolgens bespraken de deelnemers in subgroepen de informatie, de herkenbaarheid ervan en vulden deze aan. Daarna presenteerde iedere groep plenair de resultaten. 

In alle groepen was men van mening dat preventie en voorlichting heel belangrijk zijn. 

Het probleem bleek niet voor alle aanwezige organisaties even herkenbaar, reden te meer voor voorlichting!

De gezamenlijke behoefte aan samenwerking is groot.  Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘alliantie’: een samenwerkingsverband van alle betrokken partijen, die op regelmatige basis contact hebben, kennis delen, cases bespreken en gezamenlijke acties kunnen ondernemen. In verschillende steden bestaat zo’n ‘alliantie’ en is men hier enthousiast over. 

Eén partij moet de trekker zijn en de verwachting is dat de gemeente daar een rol in zal spelen. 

Ook sprak men zich uit voor een duidelijk meldpunt voor financieel misbruik van ouderen. 

Al met al leverde de bijeenkomst de Participatieraad een goede basis op voor het bepalen van de vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een advies aan de gemeente. 

Meer informatie over financieel misbruik van ouderen vindt u hier .

Participatieraad Haarlem