Interview armoede- en minimabeleid gemeente Haarlem en Zandvoort 

Woensdagavond 1 november jl. had de werkgroep ‘Werk, inkomen, schulden en armoede’ weer haar zes wekelijkse vergadering in buurthuis Trionk. Tijdens het eerste deel van de vergadering was ook een delegatie van de adviesraad Zandvoort aanwezig. Aan de adviesraden was gevraagd hun visie op en ervaring met de effectiviteit van het minima- en armoedebeleid van de beide gemeenten te bespreken met onderzoeksbureau KWIZ voor een onderzoek, dat iedere vier jaar plaatsvindt. KWIZ voert dergelijke onderzoeken over heel Nederland uit.

Het gesprek met de interviewer van KWIZ vond plaats aan de hand van een onderwerpenlijst. Bijvoorbeeld hoe de gemeente de adviesraden betrekt bij beleidsvraagstukken, wat zij vinden van het huidige aanbod van minimaregelingen en wat zij van de informatievoorziening en communicatie over de regelingen naar de doelgroepen vinden. 

Het was een plezierig gesprek, waarbij de diverse onderwerpen vanzelf ter sprake kwamen. Eind januari verwacht men de resultaten van het onderzoek bekend te kunnen maken.

Participatieraad Haarlem