Het laatste nieuws over de vergadering van de Participatieraad

Op dinsdagavond 7 november jl. vond, zoals op iedere eerste dinsdag van de maand, weer de vergadering van de Participatieraad plaats. Dit keer was de afdelingsmanager van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport van de gemeente aanwezig om ons te informeren over wat deze afdeling allemaal doet en waar zij verantwoordelijk voor zijn. Het was een hele verhelderende toelichting.

Ook stond het concept-jaarplan 2024 van de Participatieraad op de agenda. Als de definitieve versie gereed is, zullen we deze op onze website publiceren. 

De volledige agenda van de vergadering vindt u op onze website.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie: Mail ons dan op participatieraad@haarlem.nl of gebruik de signaalknop op deze website.

Onze volgende vergadering is niet op 5 december, maar op 12 december in verband met Sinterklaas. De agenda staat weer een week van te voren op deze website. U bent ook van harte welkom op de vergaderingen, want ze zijn openbaar!

Participatieraad Haarlem