Haarlems toegankelijkheid na 2020

In oktober 2020 stuurde de Participatieraad een advies aan de Gemeenteraad. De Participatieraad sprak daarin zijn bezorgdheid uit over de toekomst van toegankelijkheid in Haarlem na 2020. Per 1 januari 2021 zou namelijk de inzet van de coördinerend ambtenaar worden beëindigd. Mede daardoor werd de positie van de toegankelijkheidsambassadeurs onduidelijk. En tenslotte was er geen zicht op de komst van een belangenbehartigingsplatform.

Voorop staat dat ambtenaar, ambassadeurs en platform moeten kunnen steunen op een duidelijk beleid op het gebied van toegankelijkheid. Voor iedereen. En daarbij gaan we uit van mensen met een beperking. Als de zaken voor hen goed geregeld zijn, geldt dat voor bijna de hele bevolking.

Beperkingen en beleid voor iedereen

Mensen kunnen op heel veel gebieden beperkt zijn:

  • Motorisch, minder goed kunnen bewegen.
  • Zintuiglijk, minder goed of niet kunnen horen of zien.
  • Verstandelijk, minder goed kunnen begrijpen.
  • Beperkt in uithoudingsvermogen, bijvoorbeeld door problemen met longen, hart of gewicht.
  • Door lengte, of juist niet.

Het is belangrijk dat de gemeente daar op alle terreinen goed rekening mee houdt. Het vaststellen van de regels die de toegankelijkheid bepalen is de taak van de Gemeenteraad. Het uitvoeren van dat beleid hoort tot de taak van alle honderden ambtenaren. Van allemaal. Want toegankelijkheid is een zaak van iedereen.

Zorgen bij de Participatieraad

De meeste mensen hebben onvoldoende kijk op toegankelijkheid en de noodzaak daarvan. Het is voor de “gemiddelde mens” vanzelfsprekend dat hij of zij goed kan lopen, zien, horen, praten. Om de toegankelijkheid goed in de gaten te kunnen houden, kende Haarlem vanaf eind 2018 een coördinerend ambtenaar. Die moest toezien op de uitvoering van toegankelijkheid voor iedereen op alle terreinen. Tevens was deze ambtenaar begeleider en aanspreekpunt voor een aantal ambassadeurs van de toegankelijke gemeente.
Die ambtelijke functie is per 2021 gestopt en dat was reden voor zorgen bij de Participatieraad.

Overleg Participatieraad en wethouder Marie-Thérèse Meijs

In een gesprek met wethouder Meijs, verantwoordelijk voor de toegankelijkheid in Haarlem en Spaarndam, hoorde de Werkgroep Toegankelijkheid van de Participatieraad in november 2020 dat de wethouder de zorgen van de werkgroep deelt. Ook mevrouw Meijs, en met haar het college van burgemeester en wethouders, vindt dat de ambtelijke coördinatie van het toegankelijkheidsbeleid moet worden voortgezet. En dat samen met de verdere ontwikkeling van het beleid op dit punt.

Wethouder Meijs is het met de Werkgroep eens dat het belangrijk is dat er een belangenplatform komt. Een platform, bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale belangenorganisaties en enkele ambassadeurs. Onder een onafhankelijk voorzitter en met een beroepskracht ter ondersteuning.

In juni zal de wethouder deze plannen voorleggen aan de gemeenteraad. Inmiddels heeft de gemeenteraadscommissie Samenleving, die gaat over de toegankelijkheid, de plannen voor kennisgeving aangenomen.

Al met al een goede en hoopvolle opvolging van het advies van de Participatieraad.

Namens de Werkgroep Toegankelijkheid van de Participatieraad.

Wilt u reageren op bovenstaand bericht dan kan dat via participatieraad@haarlem.nl.

Participatieraad Haarlem