Burgerparticipatie in Haarlem

Op 25 april 2023 vond de eerste van een serie bijeenkomsten over burgerparticipatie plaats in de Pletterij, centrum voor cultuur en debat aan de Lange Herenvest. Doel van deze bijeenkomsten is uiteenlopende visies op burgerparticipatie naar voren te laten komen en te bespreken. En te zoeken naar inspiratie en visie om de participatie van burgers te verbeteren. 
De Participatieraad is ook burgerparticipatie, dus waren wij aanwezig en lieten ons inspireren.

De avond werd ingeleid door Evelien Tonkens en Thea de Roos. Evelien Tonkens is Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector. Thea de Roos heeft als oud-burgemeester en voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier ruim ervaring met participatietrajecten die niet goed werkten. 

Het was een boeiende avond. Van Evelien Tonkens leerden we dat de lokale politiek al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zoekt naar mogelijkheden om inspraak van burgers te organiseren. In de loop van de jaren passeerden verschillende vormen en sommige daarvan komen in een nieuwe vorm weer terug. Van inspraak naar interactief beleid, gekozen wijkraden, gelote wijkplatforms, via burgerinitiatieven naar doe-democratie tot burgerberaad en burgerforum. 

Thea de Roos vindt dat de ontwikkeling van gemeentelijke plannen moet beginnen bij de mensen die het aangaat. Eerst moet er met de inwoners gepraat worden. Ook is zij voorstander voor meer zeggenschap van stadsdelen. 

Onze conclusie van deze avond: burgerparticipatie is heel belangrijk voor de kwaliteit en de uitvoering van beleid. En dat we moeten blijven zoeken naar manieren om participatie zo effectief en plezierig mogelijk te organiseren!

Participatieraad Haarlem