Bezoek aan de Voedselbank

Drie leden van de Participatieraad brachten op dinsdagmorgen 7 maart een bezoek aan de Haarlemse Voedselbank aan de Amsterdamsevaart, één van de ruim 170 Voedselbanken in Nederland. 

Dinsdagochtend is één van de uitdeeltijdstippen en bij onze aankomst zijn alle aanwezige vrijwilligers dan ook druk bezig om de klanten te helpen met het samenstellen van hun pakket. 

De Voedselbank werkt alleen met vrijwilligers. Zo ook bedrijfsleider Anga Veldhuizen. Zij werkt als vrijwilliger één dag per week voor de Voedselbank. In die ene dag leidt zij de logistiek van in- en uitgifte in goede banen. De financiering gebeurt door sponsoring en donaties. Anga: “We krijgen heel veel aangeboden van bedrijven in de regio. En ook ontvangen we gelukkig veel donaties, waardoor we onafhankelijk zijn.“

Op dit moment heeft de Haarlemse Voedselbank zo’n 200 klanten. Het aanvragen van een voedselpakket kan uitsluitend via de hulpinstanties van de Voedselbank in Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Het aanbod is ruim en verschilt van dag tot dag, afhankelijk van wat de samenwerkende bedrijven aanleveren. Klanten kunnen zelf aangeven wat ze wel en niet gebruiken. Drink je geen frisdrank? Dan kies je voor iets anders.

Toevallig is er deze ochtend ook een inspecteur namens de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) aanwezig. Deze inspectie bezoekt alle Voedselbanken minimaal één keer per jaar om te controleren of zij zich houden aan afspraken rondom houdbaarheid en hygiëne. Iets dat veel mensen niet weten is dat droge producten, zoals koffie, thee en rijst, veel langer goed blijven dan de houdbaarheidsdatum die de fabrikant aangeeft. Per product is door de inspectie aangegeven tot hoelang na deze datum dat product nog uitgegeven mag worden. Bij verse producten, die snel kunnen bederven zoals melk, yoghurt, vleeswaren etc. geldt natuurlijk wel de aangegeven houdbaarheidsdatum! Zijn er zaken niet in orde, dan krijgt men de gelegenheid dit te verbeteren. Is het bij een volgend bezoek nog steeds niet goed, dan moet die Voedselbank sluiten. Zo waarborgt men de kwaliteit voor de klanten! In Haarlem is alles prima in en op orde, verzekerde de inspecteur ons! Meer informatie over de Voedselbank Haarlem vindt u op de website.

Participatieraad Haarlem