Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving (SSHO)

Beschrijving initiatief

SSHO haalt mensen uit hun isolement door hen te activeren en naar ons centrum te laten komen. Een plek waar ze zich veilig en vertrouwd voelen met veel herkenningspunten. Hier worden zij opgevangen door onze vrijwilligers en welkom geheten. Zij kunnen hier met elkaar in gesprek gaan, een spelletje doen onder het genot van koffie of thee. Hun directe aanspreekpunt zijn onze vrijwilligers die hen ook kunnen helpen met moeilijkheden waar zij tegen aan lopen.

Leren participeren: SSHO organiseert bijeenkomsten over onderwijs, gezondheid, opvoeding, maatschappelijke ontwikkeling, organiseren van culturele bijeenkomsten. Wij ondersteunen Somalische kinderen bij huiswerk en met coaching. Regelmatig bezoeken wij diverse mogelijkheden voor sport en vrijetijdsbesteding om de bezoekers van SSHO niet alleen uit te leggen wat allemaal mogelijk is in onze maatschappij, maar ze er daadwerkelijk ook mee in contact te brengen.

Missie & Visie: SSHO is een democratische organisatie die streeft naar een zoveel mogelijk volwaardige integratie en participatie van de Somalische gemeenschap in Haarlem Tevens wil SSHO een brug slaan tussen de Somalische gemeenschap en de Nederlandse samenleving en zal daarom samenwerken met andere organisaties, instellingen en personen. Voorts wil SSHO een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Somalië.

Website of socialmediapagina

www.ssho.nl
https://www.facebook.com/sshoNL

Wanneer is dit initiatief gestart

2020

Wat is het doel van het initiatief

Het bevorderen van de integratie en de participatie van Somaliërs (die wonen in Haarlem en omgeving) in de samenleving.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over onderwijs, gezondheid, opvoeding, maatschappelijke ontwikkeling, organiseren van culturele bijeenkomsten en ondersteunen van Somalische kinderen door middel van huiswerkbegeleiding en coaching.
Bevorderen van de wederopbouw van Somalië door middel van projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Hoeveel inwoners maken gebruik van dit initiatief

400

Participatieraad Haarlem