Stichting Haarlem Samen Inloopspreekuur

Beschrijving initiatief

Mensen helpen met het invullen van formulieren, met het aanvragen van uitkeringen, met het aanvragen van verblijfsdocumenten, met het aanvragen van laptop/fiets bij Leergeld Haarlem, met het aanvragen bij sport- en cultuurfonds, bellen naar instellingen, betaalregelingen treffen, verwijzen naar advocaten en naar activiteiten in de buurt, gevraagd en ongevraagd advies. Met en zonder afspraak.

Website of socialmediapagina

https://www.facebook.com/search/top?q=stichting%20haarlem%20samen

Wanneer is dit initiatief gestart

2009

Wat is het doel van het initiatief

  • Voorkomen beter dan genezen
  • Laagdrempelige en snel schakelen
  • Kinderen laten sporten
  • Samen voor elkaar zorgen

Hoeveel inwoners maken gebruik van dit initiatief

30-50 gezinnen per jaar

Participatieraad Haarlem