Herstelacademie Haarlem en Meer

Beschrijving initiatief

De Herstelacademie is een leeromgeving voor en door mensen met een psychische- en verslavingskwetsbaarheid. Wij bieden zelfhulp aan in de vorm van hersteleducatie en zelfhulp herstelgroepen.
De Herstelacademie werkt vraaggericht en het aanbod wordt ontwikkeld door de inwoners van Haarlem e.o., Haarlemmermeer en Velsen. 
Binnen de Herstelacademie zijn er twee initiatieven die in ontwikkeling zijn. Het ene initiatief is een jongvolwassen initiatief (17 – 27 jaar) om vanuit de jongeren herstel werkgroep activiteiten te gaan ondernemen. En om een training voor jong volwassenen aan te bieden gericht op weer aan het werk.Het andere initiatief richt zich op inwoners met een niet-westerse achtergrond. Zij willen voor de groep Samen Sterk, materialen aanschaffen gericht op bewegen.

Website of socialmediapagina

www.herstelacademie.org
www.facebook.com/HerstelacademieHaarlemenMeer
www.instagram.com/herstelacademie

Wanneer is dit initiatief gestart

Deze initiatieven binnen de Herstelacademie zijn in 2022 gestart/in ontwikkeling

Wat is het doel van het initiatief

Jongvolwassen initiatief: onder jongvolwassenen met een kwetsbaarheid is veel eenzaamheid. Zij hebben veel behoefte aan meedoen en een sociaal netwerk maar door hun kwetsbaarheid is dit lastig en vallen zij buiten de boot. Het doel is hun sociaal netwerk met gelijkgestemden te vergroten en via een training met gelijkgestemden; wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik met gelijkgestemden in gesprek te gaan over (weer) aan het (vrijwilligers-)werk.

Hoeveel inwoners maken gebruik van dit initiatief

De jongerenvolwassenen herstelgroep: 12 jongvolwassenen
De groep Samen Sterk: 10 niet-westerse vrouwen

Participatieraad Haarlem