Diner voor 2

Beschrijving initiatief

Elke maand koken een aantal vrijwilligers samen met buurtbewoners met een haperend brein een culinair vijfgangendiner. De deelnemers helpen mee de maaltijd voor te bereiden. Tegen etenstijd mogen zij een gast ontvangen – meestel hun mantelverzorger –  en start dus het diner voor 2. Locatie is buurthuis Trefpunt ’t Trionk. Dit is in samenwerking met Zorgbalans en hun Speciale Benaderingsteam. Er is ook steeds een beroepskracht van Zorgbalans aanwezig. Vanaf de komende maand kunnen we van het buurthuis een echte pop-uprestaurant maken met behulp van decorstukken en attributen.

Website of socialmediapagina

Geen

Wanneer is dit initiatief gestart

Voorjaar 2021

Wat is het doel van het initiatief

Het idee achter sociale benadering is om mensen met een haperend brein te stimuleren om zo actief mogelijk te blijven en te participeren in de samenleving. De deelnemers aan diner voor 2 waren gewend om zelf te koken of uit eten te gaan maar doen dit door hun aandoening niet meer. Door dit onder begeleiding en in een veilige omgeving te doen ervaren zij weer hoe het is/was. De diner voor 2 dagen zijn altijd vrolijk, gezellig en de deelnemers leren elkaar ook kennen. Dit heeft er toe geleid dat de groep nu ook op donderdag mee eet in het buurthuis. Hun isolement wordt hierdoor minder. 

Hoeveel inwoners maken gebruik van dit initiatief

Per diner kunnen 5 deelnemers en 5 gasten deelnemen. Dus 10 per avond.

Participatieraad Haarlem