De dood hoort erbij, praat erover

Beschrijving initiatief

Tijdens de laatste bijeenkomst Verlieskunst hebben een aantal deelnemers aangegeven dat ze zich willen inzetten om de taboe te doorbreken die op rouw rust. Deze 3 deelnemers hebben respectievelijk hun man en moeder verloren. En hebben geruime tijd met hun ziel onder hun arm gelopen omdat ze een plek misten waar ze rouw-educatie konden vinden maar ook geattendeerd werden op mogelijkheden voor ondersteuning. Zij willen onderzoeken met Frances Nuijen en Annemarie Sybrandy:
a. Hoe kan rouw-educatie worden vorm gegeven worden (ervaringsdeskundigen opleiden).
b. Hoe kunnen lotgenoten elkaar vinden.

Website of socialmediapagina

Vanuit de cursus Verlieskunst 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220311_99003675

Wanneer is dit initiatief gestart

Mei 2022

Wat is het doel van het initiatief

De eenzaamheid en psychische gevolgen die ontstaan door verlies en rouw te verminderen door te onderzoeken door ervaringsdeskundigen welke rouw mogelijk is (wie geeft die en hoe vindt die plaats), wat is er nodig dat rouwenden weten wat er in Haarlem wordt aangeboden (bijvoorbeeld actieve doorverwijzing uitvaartondernemingen) en hoe kan o.a. de financiële drempel om gebruik te maken van diensten weggenomen worden bijvoorbeeld door het opzetten van een steunfonds, crowdfunding enz.

Hoeveel inwoners maken gebruik van dit initiatief

In Haarlem zijn in 2021 1502 mensen overleden (bron: Haarlem in cijfers)

Participatieraad Haarlem