Annette Aukema

Geboren in 1954

Sinds 18 jaar woon ik met veel plezier in Haarlem. De omgeving heb ik goed leren kennen doordat mijn kinderen hier grootgebracht zijn en ik onder andere ook in Haarlem in het sociaal domein gewerkt heb.

Achtergrond

Ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest in het sociaal cultureel werk. Daar heb ik me veel beziggehouden met kinderen en volwassenen, voor wie het niet vanzelfsprekend was om in deze steeds complexere samenleving mee te doen. Ik heb in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Heemstede gewerkt. Ook in Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede heb ik diverse projecten uitgevoerd. Kortom: ik ben thuis in de wereld van vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet, hulpverlening en sociaal werk.

Mijn motivatie om lid te zijn van de participatieraad

Graag wil ik me inzetten met en voor mensen die, om welke reden dan ook, moeite hebben om mee te doen in deze steeds complexer wordende samenleving. Elk mens heeft het recht om gezien en gehoord te worden en naar vermogen mee te kunnen doen. En de Participatieraad kan helpen de dagelijkse praktijk van deze mensen en het beleid dat door de gemeente Haarlem gevoerd dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen beleid en de uitvoering daarvan goed op elkaar afgestemd worden en kan de participatieraad een verschil maken.

Wat wil ik bereiken

Mijn ervaring met allerlei soorten mensen, instellingen en gemeenten wil ik inzetten om samen met de andere leden van de Participatieraad ervoor te zorgen dat gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan voor elke Haarlemmer zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt wordt, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen in Haarlem.

Blog
Terug naar overzicht