Werkbezoek SIG

Op 30 januari hebben Saskia, Ruth, Anja, Josja en ik een meeloopdag gehad bij het SIG,

Voordat we op pad gingen hebben we uitleg gekregen van de clustermanager wat het SIG precies doet en welke zorgen er spelen bij alle wijzingen in 2015.

Het SIG is al bezig om een efficiencyslag te maken. D.w.z. meer huisbezoeken per medewerker en minder tijd besteden aan het administratieve gedeelte. Dit doen zij door met laptops op stap te gaan en bij de cliënten thuis samen de informatie aan te vullen in hun dossiers.

Na de uitleg zijn we ieder met één van de medewerkers op pad gegaan .We hebben huisbezoeken gedaan bij gezinnen en personen die ambulante ondersteuning hebben van het SIG en we hebben enkele locaties bezocht waar een 24 uurs ondersteuning is.

Hierna kwamen we samen in één van de locaties om onze ervaringen te delen.

Duidelijk was dat iedereen zeer onder de indruk was van de problematiek ,de zorg en de ondersteuning die deze cliënten nodig hebben. De ondersteuning is in veel gevallen en basis om een beetje kwaliteit toe te voegen in hun leven.

De zorgen die er zijn mbt de overheveling van de AWBZ en de onduidelijkheid van de indicatiestellingen en budgetten kunnen we onderschrijven.

Het is toch anders wanneer je met eigen ogen ziet hoe kwetsbare cliënten worstelen in het dagelijks leven en trachten het hoofd boven water te houden en hoe noodzakelijk het is dat er een vorm van ondersteuning blijft.

Wat verder opvalt is dat de door ons bezochte cliënten niet beschikten over een goed en betrouwbaar netwerk en aangewezen zijn op verschillende vormen van ondersteuning.

Al met al was het een leerzame ervaring voor ons.

Petra Nuyens