Op woensdag 23 oktober hebben Ruth Nelemaat, Petra Nuyens en Anja van Dam een werkbezoek gebracht aan Stichting de Baan, een organisatie die zich bezig houdt met vrijetijdsbesteding, sport en vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking.

De interim directeur Steven Hauwaarts van de Baan informeerde ons over het nieuwe initiatief Aloha dat zij aan het ontwikkelen zijn naast de Baan activiteiten. Dit initiatief is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De doelgroep waarop zij zich richten ligt tussen de 17 en ongeveer 27 jaar. Het streven is erop gericht om hen leuke en vooral passende vrijetijdsbesteding aan te bieden. Het blijkt dat het namelijk daar aan ontbreekt en dat betekent minder contacten. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Op inspirerende wijze vertelde Steven dat doormiddel van vele gesprekken vooraf met professionals (zoals huisartsen, sociale wijkteams, organisaties die ambulante begeleiding bieden, enzovoort) en anderen tot de oprichting van het project Aloha. 12 oktober was de aftrap en het is de bedoeling om o.a. met een workshop vloggen veel mensen uit de doelgroep te enthousiasmeren.

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten van Aloha vinden niet op de Baan plaats, want een “hippere omgeving is voor deze doelgroep voorwaarde. Wel worden er naast de vaste activiteiten ook andere activiteiten ontwikkelt en ontplooit zoals bijvoorbeeld de dagbesteding vanuit Philadelphia “het Kasteel” en buurtactiviteiten.

Kijk hier voor meer informatie over de activiteiten van Aloha