Over de huisstijl en deze website

Welkom op de nieuwe website. De werkgroep communicatie stelt het zeer op prijs als je deze informatie leest. Vervolgens kun je rondkijken op deze nieuwe website.

De nieuwe website is volledig opnieuw gebouwd met WordPress. De site die je nu bezoekt, is gevuld met oude en/of voorbeeldtekst, alleen maar om te laten zien wat de  mogelijkheden zijn. Zodra alle informatie compleet en herschreven is, kan de oude website vervangen worden door deze.

De belangrijkste verschillen met de huidige website zijn:

 • Snelheid De site zal veel sneller laden dan de oude site
 • Leesbaarheid De site is prettiger leesbaar door de gekozen typografie, lettergrootten en het (minimale) kleurgebruik
 • Toegankelijkheid De onderdelen van de site worden logischer ingedeeld en volledig ge/herschreven naar B1-niveau
 • Flexibiliteit De site kan eenvoudig en goedkoop omgebouwd worden, dankzij het gebruik van standaarden als WordPress
 • Herkenbaarheid De site sluit volledig aan bij de nieuwe huisstijl
 • Openheid Iedereen kan de mogelijkheid krijgen om aan de website te werken
 • Toegevoegde functionaliteit De website kan eenvoudig worden uitgebreid met blogs, digipanels, nieuwsbrieven en videostreams van vergaderingen of bijeenkomsten. Dit wordt geïmplementeerd als de basisfunctionaliteit volledig klaar is.

Menustructuur

De menustructuur is logischer en duidelijker. Menuonderdelen zouden meerdere keren vermeld kunnen worden als dit de duidelijkheid ten goede komt.

Zijkolom

De zijkolom krijgt naast het laatste nieuws ook de laatste blogs.

Homepage

De homepage heeft drie onderdelen:

 1. Een duidelijke uitleg van het werk van de Participatieraad
 2. De belangrijkste terreinen van de Participatieraad in buttons, tags en tekst. In het voorbeeld zijn dit:
  • Werk en inkomen
  • Wonen, welzijn en zorg
  • Diversiteit
  • Multiculturele samenleving

De buttons en teksten zijn klikbaar naar informatiepagina’s. Vanaf die pagina kan doorgeklikt worden naar bijvoorbeeld getagde berichten en documenten.

 1. Overige belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld Toegankelijkheid, Participatieprijs, enz.

De onderwerpen op de homepage kunnen wisselen. Door de pagina regelmatig te verversen, kan de pagina interessant blijven voor bezoekers.