Vacatures (oud)

Er zijn op dit moment twee vacatures.

Profiel voor een lid van de Participatieraad.

Eisen:

 • Betrokken Haarlemse burger op persoonlijke titel
 • Een Haarlems netwerk hebben
 • Kennis en/of ervaring hebben van één van de vier hoofddomeinen van de Participatieraad en bij voorkeur inzetbaar op meerdere beleidsterreinen in het sociaal domein
 • De Participatieraad moet een afspiegeling van de Haarlemse samenleving zijn (qua diversiteit sociale   achtergrond, m/v, jong/oud etc.)
 • In staat zijn adequaat (digitale) informatie te verwerken.

Eigenschappen:

 • Een actieve en open houding hebben
 • Constructief willen en kunnen meedenken
 • Sociaal vaardig, kunnen luisteren en samenwerken
 • Communicatief en makkelijk in de omgang
 • Bereid zijn kennis tot zich te nemen
 • Bereid zijn zich te verdiepen in hoe beleidsbeïnvloeding – en het gemeentelijk apparaat werkt
 • Geen strijdige belangen hebben in relatie tot het werk van de Participatieraad.

Inzet:

 • (Pro)actief deelnemen aan de activiteiten van de Participatieraad (vergaderingen voorbereiden, e-mail regelmatig lezen, afspraken nakomen, deelnemen aan werkgroepen)
 • Als Participatieraadslid zichtbaar naar buiten willen treden
 • Goede contacten onderhouden en leggen met het (eigen) netwerk, door bijvoorbeeld bijeenkomsten of organisaties in de stad te bezoeken
 • Inzet 4 tot 8 uur per week overdag en in de avond (buiten de tien Participatieraadsvergaderingen per jaar)
 • Investeren in de eigen ontwikkeling, zoals het volgen van scholing, bijwonen van conferenties of het lezen van relevante literatuur.

Voor contactinformatie klik hier.

Participatieraad Haarlem