Gevraagd: Lid participatieraad Gemeente Haarlem

In Haarlem maken we de stad mét elkaar. Wilt u meedenken en de gemeenteraad en het college van Haarlem adviseren over het beleid op het gebied van het sociaal domein?
De Gemeente Haarlem zoekt nieuwe leden voor de Participatieraad Haarlem.

Wat is de rol van de Participatieraad?

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en adviseert de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid van werk, inkomen, schulden, wonen, welzijn, zorg, jeugd en de multiculturele samenleving van Haarlem.
Kortom, onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Hoe ziet de Participatieraad eruit?

De Participatieraad bestaat uit 15 betrokken Haarlemmers en een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel is een afspiegeling van de Haarlemse samenleving. Dus Haarlemmers, jong tot ouder, verschillende opleidingen, met en zonder beperkingen, wel en niet westerse achtergrond, man en vrouw.

Wat wordt van de leden verwacht?

  • De leden zijn op persoonlijke titel lid van de Participatieraad
  • U beschikt over een actief netwerk in de Haarlemse samenleving en/of u bent deskundig en heeft ervaring op een of meerdere terreinen binnen het sociaal domein
  • U bent inwoner van de Gemeente Haarlem en u heeft een aantoonbare binding met de Haarlemse samenleving
  • U kunt en bent ook bereid om gemiddeld een dagdeel per week te investeren aan het werk voor de Participatieraad.

Vergoeding

De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding conform de in de gemeente Haarlem geldende vacatieregeling, dit wil zeggen een bedrag van € 119,89 per vergadering (maximaal 10 vergaderingen per jaar).

Procedure

Het gemeentebestuur roept belangstellenden op vóór 1 mei 2021 een motivatiebrief te sturen inclusief een CV met de nadruk op het netwerk in Haarlem.

U kunt uw brief richten aan:
Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v. mevrouw N.M.G. Kraaijeveld
en per e-mail sturen aan:
participatieraad@haarlem.nl

Informatie

Meer informatie over de Participatieraad kunt u vinden op participatieraadhaarlem.nl.

Ook kunt u contact opnemen met:
Noor Kraaijeveld, Ambtelijk Secretaris: 06-41513296