VOORZITTER PARTICIPATIERAAD GEMEENTE HAARLEM
Haarlem is een trotse, levendige stad met ruim 160.000 inwoners. Zij wonen, werken, winkelen en recreëren in een omgeving die een boeiende mix is van historie en dynamische bedrijvigheid. Wie deze stad met een spilfunctie in de regio wil bedienen, moet grenzen als uitdaging zien en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen.

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter is de gemeente Haarlem op zoek naar een nieuwe voorzitter.
In Haarlem maken we mét elkaar de stad. Wilt u als voorzitter van de Haarlemse Participatieraad meedenken en het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlem adviseren over haar beleid op het brede sociaal-maatschappelijke domein?

Wat is de rol van de Participatieraad?
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd vanuit inwonersperspectief adviseert over sociaal- maatschappelijke vraagstukken. De gemeente en daarmee ook de participatieraad heeft in het sociaal- maatschappelijke domein te maken met grote en indringende vraagstukken.
De voorzitter (be)geleidt de participatieraadraad, bestaande uit Haarlemmers die, op vrijwillige basis, met de gemeente mee willen denken om te komen tot beleid en uitvoering passend bij de leef-en belevingswereld van de Haarlemmers.

Hoe ziet de Participatieraad er uit?
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan die bestaat uit 16 betrokken Haarlemmers waar de voorzitter deel van uit maakt. De Participatieraad als geheel is een afspiegeling van de Haarlemse samenleving, waarin diversiteit en inclusie vanzelfsprekend is. Dus Haarlemmers van jong tot ouder, verschillende opleidingen, met en zonder beperking, wel en niet Westerse achtergrond, man en vrouw etc.
De Participatieraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat wordt van de voorzitter verwacht?

  • De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt de Participatieraad naar buiten toe.
  • De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor het college van B&W en is namens de Participatieraad verantwoordelijk voor de externe communicatie.
  • De voorzitter heeft voldoende zicht op het sociale domein.
  • De voorzitter zit de vergaderingen van de Participatieraad voor, draagt er zorg voor dat alle leden hun inbreng kunnen leveren en dat verschillen in de Participatieraad constructief en positief worden benut. Daarnaast zorgt de voorzitter er voor dat personen die een openbare vergadering bijwonen in de gelegenheid worden gesteld een inbreng te leveren.
  • De voorzitter zorgt er voor dat er met/binnen de Participatieraad een jaarplan wordt opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
  • De voorzitter heeft binding met Haarlem en is woonachtig in Haarlem.
  • De inzet van de voorzitter bedraagt vier tot acht uur per week waarvan tenminste een dagdeel per week overdag.

De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding van € 1.000,- per kwartaal.

Procedure
Het college van B&W roept belangstellenden op vóór 17 juni een motivatiebrief te sturen inclusief een CV, waarin aandacht is besteed aan het netwerk in Haarlem.

Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v. mevr. B. Hegeman
per email participatieraad@haarlem.nl

De gesprekken van de eerste ronde vinden plaats op 25 juni.
De tweede ronde is gepland op 6 juli.

Informatie
Meer informatie over de Participatieraad op www.participatieraadhaarlem.nl. Hier zijn zowel het profiel als de sollicitatieprocedure te vinden.

Ook kunt u contact opnemen met onderstaande leden van de sollicitatiecommissie:
Petra Nuyens   06 20 97 38 48   n Tineke Tjalma 06 20 53 07 04

Bekijk hier de uitgebreide Profielschets van de voorzitter van de Participatieraad

Download hier de pdf van de vacature