Uitnodiging

Wilt u met ons in gesprek?
U zit op dit moment in een traject schulddienstverlening van de gemeente Haarlem.
De Participatieraad wil weten wat uw ervaringen zijn tijdens het traject.
• Is het traject duidelijk voor u?
• Wordt u goed geholpen door de klant manager?
• Wat zou er volgens u beter kunnen?
• Als u het voor het zeggen heeft , wat zou er dan anders moeten?En nog meer van dit soort vragen.

Hierover willen we heel graag met u in gesprek. Zodat wij later de gemeente kunnen vertellen wat zij kunnen verbeteren.
Wij dat is de Participatieraad. Dit is een groep van Haarlemse burgers die advies geeft aan de gemeente. Over zaken als Wmo- voorzieningen, de bijstandsuitkering, de minimaregelingen en ook de schulddienstverlening.

Komt u uw verhaal vertellen?
Dit kan op woensdagmiddag 24 april van 13.00 uur tot 15.00 uur of op donderdagmiddag 2 mei van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Het is in Hotel van der Valk aan de Toekanweg 2 in Haarlem (Schalkwijk)
Wij zorgen voor koffie en thee met iets lekker en elke deelnemer krijgt aan het eind van de middag een attentie mee naar huis.

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres voorzitterparticipatieraad@gmail.com
Of telefonisch bij
Saskia Augustin 06 42654844 of
Marcella van Vloten 06 41513282
Graag bij aanmelden melden of u op woensdagmiddag 24 april of donderdagmiddag 2 mei komt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking !