Uitbreiding van de autoluwe binnenstad van Haarlem

De Participatieraad heeft een aantal klachten gehad over de uitbreiding van de autoluwe binnenstad en het verdwijnen van een 7-tal parkeerplaatsen. Bewoners met een beperking hebben aangegeven dat dit problemen oplevert om in het centrum te komen en te verblijven. De Participatieraad heeft zich de afgelopen jaren bijzonder hard gemaakt voor een toegankelijk Haarlem voor iedereen. Daarom is naar aanleiding van die berichten contact geweest op vrijdag 12 juli met de projectmanager Autoluwe Binnenstad en de wethouder Robbert Berkhout.

Blijkbaar heeft men zich onvoldoende gerealiseerd wat de consequenties voor sommige burgers met een fysieke beperking zijn. Er is nu voorlopig gekozen voor een overgangsregeling. In september wordt verder gekeken naar oplossingen. Er is toegezegd dat de Participatieraad daarbij wordt betrokken. 

Iedereen die momenteel een probleem heeft wordt gevraagd een email te sturen naar Autoluw@haarlem.nl. Graag ook een cc naar participatieraadhaarlem.nl