Tineke Tjalma

In mijn werkzame leven heb ik me altijd ingezet voor het versterken van onderwijs- en ontwikkelingskansen voor kinderen.

Een effectieve verbinding en samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg zie ik als een stevige basis om zo snel en vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en gezinnen.

Een grote zorg voor mij is de groeiende tweedeling in onze maatschappij. Gelijkwaardige deelname, toegankelijkheid, rechtvaardigheid zijn belangrijke sleutelwoorden.

Ik wil niet alleen kritisch kijken naar het voorgenomen beleid en de consequenties hiervan voor de inwoners van Haarlem maar ook eventuele signalen afgeven zodat beleid versterkt kan worden.