meet the team - - Circle - Individual

Vincent Feith

Vincent Feith

Vincent Feith

Mijn achtergrond:

Ik woon in Europawijk en werk als Adviseur Energiebesparing bij woningbouwprojecten, enerzijds door advisering over fysieke maatregelen, anderzijds door bewoners te motiveren te besparen door gedragsverandering. Hiernaast ben ik de afgelopen jaren betrokken geweest als medeoprichter van verschillende grassroots-projecten: o.a. voor de opvang van onuitzetbare vluchtelingen en voor een laagdrempelig creatief podium.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad:

Ik vind het belangrijk dat inwoners van Haarlem met minder macht en inspraakmogelijkheden zoveel mogelijk direct gehoord worden bij het maken en verbeteren van beleid dat voor hen bedoeld is. Ik wil mijn ervaring met het betrekken van verschillende doelgroepen graag inzetten voor beleid dat participatie en zelfredzaamheid bevordert.

Wat wil ik bereiken:

Als lid van de Participatieraad wil ik eraan bijdragen dat beleid zoveel mogelijk in samenspraak met de doelgroep wordt gemaakt.