meet the team - - Circle - Individual

Petra Nuyens

Petra Nuyens

Petra Nuyens

Geboren in Haarlem in 1957

Mijn achtergrond

Als jobcoach/begeleider help ik cliënten met een verstandelijke beperking om een zo goed mogelijke ontwikkeling door te maken op hun werkplek. Op dit moment begeleid ik 7 cliënten op twee verschillende locaties.
Voor deze functie heb ik 36 jaar gewerkt als manager bij een grote organisatie in de commerciële zakelijke dienstverlening. In deze functie heb ik geleerd het belangrijk is om goed te luisteren naar de klant.
Als betrokken bewoner ben ik actief op verschillend gebied in de wijk. Lange tijd als lid van de wijkraad en in verschillende werkgroepen.  Ik vindt het belangrijk om me in te zetten om de partners in de wijk met elkaar te verbinden om zo een betere samenwerking te krijgen op wijkniveau.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Op dit moment verandert er veel binnen het sociale domein. Niet iedereen is in staat om deze veranderingen te volgen. Met name mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het is goed dat een onafhankelijk orgaan, zoals de Participatieraad, deze veranderingen volgt en waar nodig voorziet van een kritische voetnoot. Het uiteindelijk resultaat van de veranderingen moet helder en duidelijk zijn voor de burgers van Haarlem.

Mijn instelling is

Door op een constructieve en positieve manier mee te praten en mee te denken kun je het resultaat op een goede manier beïnvloeden. Door vooraf mee te praten en te denken heb je de mogelijkheid om mee te participeren. Voor mij is het geslaagd wanneer plannen worden aangepast op een zodanige manier dat de inwoners van Haarlem dit ook daadwerkelijk merken.

Wat wil ik bereiken

Door mijn inzet hoop ik met een positief kritische blik te kijken welk resultaat het beste is voor de inwoners van Haarlem en het best haalbare te realiseren.