meet the team - - Circle - Individual

Louis Sluys

Joost Smitskamp

Louis Sluys (geboren 1952)

Mijn achtergrond:

Ik ben opgegroeid in Arnhem en sinds 1980 woonachtig in Haarlem. Na de studie orthopedagogiek heb ik eerst in de jeugdgezondheidszorg en de jeugdbescherming gewerkt. Daarna ben ik me meer gaan toeleggen op onderzoek en advisering op het gebied van sociaal beleid.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad:

Ik vind het interessant om de ontwikkelingen in het sociale domein te volgen. Maar belangrijker is dat die ontwikkelingen, met mooie woorden transitie en transformatie aangeduid, goed uitwerken voor met name kwetsbare burgers. Daar op letten, dat steeds voor ogen houden zie ik als een opgave.

Wat wil ik bereiken:

Ik wil bereiken dat het beleid en de beleidsuitvoering goed zijn toegesneden op de situatie van de doelgroepen van het sociale domein. Onder meer door toetsing van het beleid en beleidsuitvoering aan die situatie en aan gesignaleerde problemen en knelpunten.