meet the team - - Circle - Individual

Hans Redeker

Mirjam Stolp

Hans Redeker

Mijn achtergrond
35 jaar als controller gewerkt bij een groot dagblad. Nu al 10 jaar gepensioneerd en nog actief als voorzitter van een Verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds en als penningmeester van de Voedselbank Haarlem en omstreken.

 

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad
Als lid van de Participatieraad probeer ik het beleid van de Gemeente op het gebied van het gehele sociale domein te volgen en daarop  waar noodzakelijk te reageren door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen. Dit alles in het belang van alle en met name de kwetsbare burgers.