meet the team - - Circle - Individual

Gert-Jan Ankoné

Gert-Jan Ankoné

Gert-Jan Ankoné

Geboren in 1961

Mijn achtergrond

In de loop van de jaren heb ik beroepsmatige en vrijwillig ruime kennis en ervaring opgedaan met wet- en regelgeving en beleid. Dit op diverse maatschappelijk terreinen waaronder de arbeidsmarkt, onderwijs & woonomgeving en in het bijzonder met samenlevingsvraagstukken op het gebied van gelijke behandeling, diversiteit en maatschappelijke participatie.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Ik voel me sterk verbonden met Haarlem waar ik sinds 1980 woonachtig ben. In deze periode heb ik me op allerlei manieren vrijwillig of professioneel ingezet voor de stad. Als lid van de Haarlemse gemeenteraad (1998 – 2002) heb ik onder meer een bijdrage geleverd om tot de oprichting van de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (de SAMS) te komen. Vanuit mijn betrokkenheid en binding met Haarlem wil ik mij graag inzetten voor de Participatieraad.

Wat wil ik bereiken

Decentralisatieoperaties van de rijksoverheid, bezuinigingen, de verwachting dat mensen zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun familie en omgeving. Deze zogenaamde transitie en transformatie van het sociale domein vraagt veel van de Haarlemse burgers. De Participatieraad kan met onderbouwde adviezen een belangrijke rol spelen bij deze ontwikkelingen met – wat mij betreft – als inzet dat iedereen in Haarlem mee kan doen en niemand buiten de boot valt. Daar wil ik graag een bijdrage aanleveren.