meet the team - - Circle - Individual

Floor van Wijk

Floor van Wijk

Floor van Wijk (geboren 1988), studente Geschiedenis in Leiden,

Mijn achtergrond:

Met veel plezier draag ik mijn steentje bij door deel te nemen aan de Participatieraad. Mijn expertise ligt bij kind- & jeugdhulp en participatie van mensen met mogelijkheden. Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van de multiculturele samenleving en de invulling daarvan.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad:

Om mensen te helpen is tijd en mankracht nodig. Ik vind dat essentieel en weet dat iedereen dat zou kunnen doen. Er is namelijk niets zo belangrijk als een kopje koffie met iemand te drinken en echt te luisteren naar een ander of iemand te helpen met wat dan ook. Zelf doe ik dat door eens in de maand langs te gaan bij een woonhuis van de Hartekamp Groep. Ik vind het belangrijk dat iedere burger deel kan nemen aan de maatschappij. In mijn ogen is elke burger het waard om gezien te worden. Juist in deze tijd van bezuinigingen is dan ook nodig om daar extra in te investeren.
Voor mij zijn er geen gescheiden werelden tussen mensen. Mensen kunnen samenwerken en een maatschappij bouwen waarin we elkaar steunen als dat nodig is zodat iedereen kan participeren. Maar uit eigen ervaring weet ik hoe het is om aan de zijlijn te staan en hoe hard het knokken is om weer mee te doen. Ik wil dat iets vergemakkelijken voor anderen, door mij in te zetten binnen de Participatieraad.

Wat wil ik bereiken:

Meer tijd voor iedereen in de samenleving en de mensen een steuntje bieden als dat nodig is. Dat kan iedereen doen, op zijn eigen manier.