meet the team - - Circle - Individual

Behy Chegini

Behy Chegini

Behy Chegini

Mijn achtergrond:

Mijn naam is Behy Chegini. Ongeveer 22 jaar geleden ben ik als vluchteling van Iran naar Nederland gekomen. Ik woon nu bijna 20 jaar in Haarlem. De aflopen jaren heb ik eerst uit eigen ervaring en later in dienst van Vluchtelingenwerk Nederland veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de arbeidsparticipatie van vluchtelingen in Nederland.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad:

In een samenleving die ik de laatste jaren sterk zie polariseren is een krachtig tegengeluid nodig. Samenleven doe je niet tegen elkaar, maar met elkaar. ‘Samen’ is het woord waar de Participatieraad om draait. De Participatieraad heeft als doel een maatschappij te realiseren waarin de nadruk op ‘wij’ ligt.

Binnen het ‘Samen’ van de participatieraad wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het vormgeven van deze gedroomde samenleving. Het is een grote gedachte, maar als mijn bijdrage maar voor een enkeling een positieve uitwerking heeft, dan is mijn missie al geslaagd.

Wat wil ik bereiken:

Meer diversiteit en een inclusieve maatschappij waarin mensen om elkaar geven en voor elkaar zorgdragen.